Udruženje prosvetnih radnika

 

The Teachers
Association

 

Fond za podršku
civilnom društvu u Srbiji
 
 
JAVNI  RADOVI
ЈАВНИ  РАДОВИ
 
 
________________________________________________________________________________
 
JAVNI  RADOVI-2013
UPR "LOGOS" iz Pirota je konkurisao na javnom konkursu Opštine Pirot za organizovanje i sprovođenje javnih radova na lokalnom nivou u 2013.god. sa dva projekta.
 
PROJEKAT  br.1)  ISTORIJSKI  ARHIV  PIROT - JAVNI  RADOVI  2013

Zbog malog broja zaposlenih, već treću godinu za redom se ukazuje prilika da putem javnih radova pomognemo Istorijskom arhivu Pirot, uz finansijsku podršku Opštine Pirot i da se na tri meseca uposli nezaposleno lice sa spiska Nacionalne službe zapošljavanja na uređenju arhivske građe u objektu Istorijskom arhivu Pirot i arhivske građe u prostoru zgrade u kome se čuva deo arhivske građe u tzv.“Novakova vila“ u Pirotu.

Dodatnim angažovanjem jednog lica na poslovima uređenja arhivske građe u Istorijskom arhivu Pirot i „Novakovoj vili“ u Pirotu, podižemo stepen uređenja sve većeg broja arhivskog materijala, a time i kvalitet funkcionisanja ove važne institucije,  čiji je zadatak da čuva arhivski materijala za buduća pokolenja.

 
Zahvaljujem se Direktoru IA Pirot, Gospodinu Mileti Maniću na dosadašnjoj saradnji i podršci.
 
PROJEKAT  br. 2) ODRŽAVANJE   E-OPREME  U  SREDNJIM  ŠKOLAMA - JAVNI  RADOVI  2013

U proteklih nekoliko godina Ekonomska škola Pirot je zahvaljujući podršci Opštine Pirot, Donatora (GIZ), Ministarstva prosvete i drugih, poboljšala kvalitet nastave nabavkom savremenih didaktičkih sredstava (posebno računara i druge informacione tehnike) i time se se približila obrazovnim standardima razvijenih zemalja.

Deo tehnike koju škola poseduje su: 72 računara, 2 lap topa,  3 projektora od kojih su 2 pokretna a jedan je fiksiran, 25 klima uređaja  i 3 fotokopir aparata, nekoliko LCD televizora, 2 automatska dijaprojektora, TV prijemnike u boji, video rekorder 3 diktafona , 2 pokretna razglasa i 2 fiksirana razglasa...  i sva ova tehnika zahteva lice sa fakultetom iz oblasti računarstva ili elektronike, koje će se na osnovnom nivou baviti asistencijom profesorima u nastavi i delimičnom popravkom ( što ne pokriva garancija, hard./softvera).

Angažovano lice sa spiskla Nacionalne službe zapošljavanja je bilo angažovano u Ekonomskoj školi Pirot 3 dana (pon,sreda, petak) i 2 dana u Mlekarskoj školi u Pirotu (utorak, četvrtak) uz mogućnost da se vreme prilagodi, u slučajevima kada škole imaju povećani obim poslova, kao što su:takmičenja, smotre, posete institucija i pojedinaca, dodatne aktivnosti i prezentacije za učenike i roditelje i druge... o čemu su se dogovarali LOGOS i predstavnici škola.

 

Zahvaljujem se Direktorima Ekonomske škole Pirot: Vidojku Cvetkoviću i direktoru Mlekarske škole Milanu Vučićeviću na dosadašnjoj saradnji i podršci.

________________________________________________________________________________

 
JAVNI  RADOVI-2012
UPR "LOGOS" iz Pirota je konkurisao na javnom konkursu Opštine Pirot za organizovanje i sprovođenje javnih radova na lokalnom nivou u 2012.god. sa projektom :
SREĐIVANJE  I  OBRADA  ARHIVSKE  GRAĐE-2012.
 
LOGOS-u je odobrena realizacija projekta i angažovano je jedno lice sa spiska Nacionalne službe za zapošljavanje, PJ Pirot.
Mesto izvođenja: ISTORIJSKI  ARHIV  PIROT
Vreme trajanja JR: 3 meseca
________________________________________________________________________________
 
JAVNI  RADOVI-2011
 
 
UPR "LOGOS" iz Pirota je konkurisao na javnom konkursu Opštine Pirot za organizovanje i sprovođenje javnih radova na lokalnom nivou u 2011.god. sa projektom :
SREĐIVANJE  I  OBRADA  ARHIVSKE  GRAĐE-2011.
 
FAZA  1: PRIPREMA  PROJEKTA:
Obrazac konkursa i konkursnu dokumentaciju smo preuzeli sa sajta Opštine Pirot i u roku od 5 dana sazvao sam sastanak Upravnog odbora, na kome smo razgovarali o pružanju pomoći nezaposlenim licima u pisanju projekta i konkurisanju za "javne radove".
 
Za najbolje projekatne ideje UO je uputio preporuku "projektnom timu" i ovlastio odgovorno lice LOGOS-a da kordiniše izradu potrebne dokumenatacije i da to budu iz oblasti :ekologije i uređenja prostora i projekat pružanja intelektualnih usluga Arhivu na specifičnim poslovima ( za koji se traži lice sa znanjem i veštinama u korišćenju računara, specifičnih programa na skeniranju, obradi, čuvanju i obradi arhivske građe...).
Projekat je pripremljen u generalnim crtama, a u tom periodu na LOGOS-ovom sajtu je bio upućen javni poziv zainteresovanim kandidatima da se jave  u petak 11.3.201.god. u 12 sati u našu kancelariju u centru grada, da ponesu potrebnu dokumentaciju kojom potvrđuju svoj status nezaposlenog lica, kopiju diplome, sertifikate o znanjima i veštinama koje su predviđene projektnom idejom.
Na razgovor su došla 3 nezaposlena lica sa IV stepenom ( što je bio naš zahtev), ali samo jedno nezaposleno lice je odgovaralo našim zahtevima, potrebnim za uspešnu realizaciju projekta.
Lice se saglasilo da uzmemo njegove lične podatke i koristimo u pripremi konačnog izgleda projekta pod predviđenim uslovima konkursa Opštine Pirot.
Pravna služba i agencija za pružanje knjigovodstevnih usluga je obradila finansijsku konstrukciju projekta i pripremljena je i druga potrebna dokumentacija, tako da je celokupan posao zabršen i projekat predat na pisarnici Opštine Pirot na dan18.3.2011.god. kada je i bio rok za dostavljanje projekata Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj.
 
30.3.2011.god. u 12 sati u Svečanoj sali Opštine Pirot , predsednik Upravnog odbora "LOGOS" je potpisao ugovor sa predsednikom Opštine Pirot Gospodinom Vladanom Vasićem.
 
 
FAZA  2: ADMINISTRATIVNA - STVARANJE  USLOVA ZA  POČETAK  REALIZACIJE PROJEKTA:
Danas je započeta procedura odjavljivanja lica sa spiska Nacionalne službe i pripreme M obrasca i njegovog prijavljivanja za početak rada.
 
Projekt će biti realizovan u Istorijskom arhivu Pirot, od 1.4-30.6.2011.god. i biće angažovano jedno nezaposleno lice IV sss na specifičnim poslovima.
 
LOGOS-ov Razvojni TIm želi uspešnu realizaciju ovog i drugih projekata u 2011.god.
 
______________________________________________________________________
11.6.2010.god. u Svečanoj sali Opštine Pirot, potpisani Ugovori o realizaciji Javnih
radova na loklanom nivou za 2010.god. među prisutnima je bio i predstavnik LOGOS-a
______________________________________________________________________
 
JAVNI  RADOVI-2010
 
02.06.2010. god. REPUBLIKA  SRBIJA, OPŠTINA   PIROT, PREDSEDNIK  OPŠTINE  Mr Vladan Vasić je potpisao
 
ODLUKU  O  SPROVOĐENJU  JAVNIH  RADOVA

Na osnovu prispelih 17 projekata na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenje javnih radova na lokalnom nivou od 6.5.2010.god. , doneta je odluka da se odobre 10 projekata ukupne vrednosti od 1.983.155,00 dinara, putem kojih će biti uposleno 25 lica sa evidencije NSZ-a, a  sredstva su odobrena i LOGOS-ovom projektu ( kao izvođačzu radova) pod nazivom:
Sređivanje i obrada arhivske građe-2010. (СРЕЂИВАЊЕ  И ОБРАДА  АРХИВСКЕ  ГРАЂЕ-2010) u iznosu 86.454,00 dinara u trajanju od 3 meseca uz angažovanje 1 lica sa evidencije NSZ.
 
U toku je razgovor sa nezaposlenim licima sa evidencije NSZ ( filijala Pirot) i izbor najpovoljnijeg kandidata.
Uskoro ćemo znati ko je najbolji kandidat.
_______________________________________________________________________
 
7.05.2010.god. Opštinska uprava Pirot, Odeljenje za privredu i finansije, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je raspisalo JAVNI KONKURS za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2010. godini na lokalnom nivou.
_______________________________________________________________________
 
 
JAVNI  RADOVI-2009
 
LOGOS nije pisao ni konkurisao (razočaran rezultatima),  a i volonteri koji su pisali projekte do danas NISU dobili  NIKAKVU  satisfakciju.
_______________________________________________________________________
 
 
JAVNI  RADOVI-2008
1. LOGOS je u saradnju sa MZ "Rasadnik" pripremio i uputio projekat:
Uređenje dela prostora u 5 romska naselja u Opštini Pirot ( jedno u gradu, a četri u prigradskim naseljima), kroz unapređenje uslova života u romaskim naseljima i uređenje  dela prostora u dva susredna naselja-FAZA  BROJ 2.
 
2. LOGOS je u saradnju sa Opštinom Bela Palanka (poverenikom za romska pitanja, G-đa Suzana) pripremio i uputio projekat: : Sanacija i uklanjanje divljih deponija u romskim naseljima u Beloj Palanci u 2008.godini.
 
REZULTAT
BILO JE POTREBNO VIŠE OD 18  DANA OSMISLITI, NAPISATI, PRIBAVITI MIŠLJENJA I PREPORUKE I NA KRAJU
 
NISU  NAM  ODOBRENI  PROJEKATI.
 
(TOLIKO  TRUDA, A NIŠTA...PORAŽAVAJUĆE)
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________
 
JAVNI  RADOVI-2007
 
LOGOS je pripremio i poslao 5 projekata u okviru konkursa Javnih radova za 2007.godinu:
 
1. Јавни радови у 2007.години на заштитити и стварању иницијалних услова за будући, очекивани развој одрживог туризма у Општини Пирот
 
2. Јавни радови у 2007.години у Општини Пирот на простору парка природе Стара планина – санација водоводне мреже и изградња канализације у селу Топло До ,
 
3. Јавни радови у 2007.години у Општини Пирот на простору парка природе Стара планина – санација водоводне мреже и изградња канализације у селима Рсовци и Височка Ржана ,
 
4. Јавни радови у 2007.години у Општини Пирот – заштита водозахвата и санација водоводне мреже у 5 села ,
 
5. „ Обележавање и обнављање ознака планинарско туристичких стаза у парку природе Стара планина на територији општине Пирот у 2007/08.год “ у секцијама Ц2, Ц4и5, Е5.
 
REZULTAT
BILO JE POTREBNO VIŠE OD 30  DANA OSMISLITI, NAPISATI, PRIBAVITI MIŠLJENJA I PREPORUKE I NA KRAJU
 
NIJE  NAM  ODOBREN  NI  JEDAN  PROJEKAT
 
(TOLIKO  TRUDA, A NIŠTA...PORAŽAVAJUĆE)
 
 ______________________________________________________________________
 
 
Administrator: Dragan Nikolić
draganvnikolic@gmail.com
 
 
kontakti
Podrška civilnom društvu u Srbiji
Projekat finansira EU, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

english     home