Udruženje prosvetnih radnika

 

TheTeachers
Association

 


Fond za podršku
civilnom društvu u Srbiji
 
NAZIV PROJEKTA :

«ODRŽAVANJE   E-OPREME  U  SREDNJIM  ŠKOLAMA - JAVNI  RADOVI  2014»

Potpisan ugovor u Opštini Pirot, 28.03.2014.god.
 
 01.4.2014. počeli smo da realizujemo projekat «ODRŽAVANJE   E-OPREME  U  SREDNJIM  ŠKOLAMA - JAVNI  RADOVI  2014», koji je planiran i realizovan u partnerstvu sa Ekonomskom školom Pirot i Mlekarskom školom sa domom učenika „Dr Obren Pejić“ iz Pirota, na dva meseca, za dva izvršilaca sa minimum srednjom školom, bez iskustva, sa spiska nezaposlenih Nacionalne službe zapošljavanja, evidencije iz Pirota.
Kordinator  projekta: Dragan Nikolić,prof.
   
kontakti

Podrška civilnom društvu u Srbiji
Projekat finansira EU, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju
english  home