Udruženje prosvetnih radnika

 

TheTeachers
Association

 


Fond za podršku
civilnom društvu u Srbiji
 
NAZIV PROJEKTA :
«ODRŽAVANJE   E-OPREME  U  SREDNJIM  ŠKOLAMA»
( Realizacija: maj, jun i jul 2016.god.)
Obaveštenje NSZ filijale u Pirotu o odobrenju projekta i upućivanje 4 lica na razgovor
Na LOGOS-ov zahtev NSZ filijala u Pirotu je uputila 4 (četri) lica sa spiska nezaposlenih, na razgovor u Ekonomsku školu Pirot u četvrtak 14.04.2016.god. u 10 sati.
Kandidatima se obratio Direktor Ekonomske škole Pirot, G-din Marjan Ćirić,prof. ,a  potom je kordinator projekta upoznao prisutne kandidate sa detaljima konkursa, kriterijumima koje će Komisija primenjivati i našim očekivanjima.
Obavljeni su i pojedinačni razgovori sa svim kandidatima.
Generalna ocena o kandidatima je da su svi podjednako dobri, da su stručni u oblasti koja je potrebna za realizaciju projekta javnog rada u 2016.god.  i da će pri odlučivanju biti veoma teško.
Detaljan izveštaj se nalazi u arhivi LOGOS-a, a primerak je upućen NSZ.
 
Kao najbolji kandidat sa prednosti od samo 8 bodova, prvi pozvan na ponovni razgovor Mladen Ćirić, koji je obavestio Komisiju da se u međuvremenu nije promenio njegov status nezaposlenog lica i da može da počne sa radom.
Nacionalnoj službi zapošljavanja, filijali u Pirotu, su dostavljeni podaci po konkursu, za svečanost zaključenja ugovora u prostorijama opštine Pirot, za  12.04.2016.god. u 10 sati
.
Kordinator  projekta: Dragan Nikolić,prof.
Potpisan ugovor u Opštini Pirot, 12.04.2016.god. 12.4.2016. u prostorijama Opštine/grada Pirota, predstavnik LOGOS-a je potpisao Ugovor o raelizaciji projekta "Održavanjen E-opreme u srednjim školama".

Realizacije projekta je u partnerstvu sa Ekonomskom školom Pirot.

 
 
 
 
 
 
kontakti

Podrška civilnom društvu u Srbiji
Projekat finansira EU, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju
english  home