Udruženje prosvetnih radnika

 

TheTeachers
Association

 


Fond za podršku
civilnom društvu u Srbiji
 
NAZIV PROJEKTA :

“ MOJI  STAVOVI ”

Potpisan ugovor u Opštini Pirot, 11.08.2014.god.
 
Projekat "Moji stavovi" realizovan u perioduu od 12/08/2014. do 30/12/2014..god.
Nikada do sada u Opštini Pirotu nije izvršeno istraživanje stavova: dece, mladih, njihovih roditelja, njihovih nastavnika/profesora, građana... u sledećim oblastima interesovanja ovog projekta: 1) Stavovi o stanju i poštovanju dečijih/ljudskih i manjinskih prava, 2) Stavovi o društvenoj  brizi  o  deci  i  mladima i njihovim intersovanja, pre svega u oblasti: obrazovanja, ekonomije i privrednog okruženja, zdravlja, pitanja o razvoju naše zajednice, pitanja iz oblasti, o medijima i informisanju, 3) Stavovi roditelja (ispitanika iz kategorije deca i mladi osnovnog i srednjoškolskog uzrasta ) o svim pitanjima koja ćemo pitati decu i mlade., 4) Stavovi nastavnika/profesora, koji rade sa kategorijom ispitanika dece i mladih osnovno i srednjoškolskog uzrasta. 59 Stavovi građana. Sva ispitivanja stavova važe za oba pola (žene, muškarci), a prikupljeni materijal će biti obrađen u profesionalnom programu SPSS (program profesionalnih agencija za ispitivanje javnog mnjenja), gde je visoka preciznost u obradi i visoka pouzdanost obrađenog materijala i proverljivost svakog listića u potpunosti, svakom zainteresovanom subjektu.
 
Kordinator  projekta: Dragan Nikolić,prof.
   
kontakti

Podrška civilnom društvu u Srbiji
Projekat finansira EU, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju
english  home