Udruženje prosvetnih radnika

 

TheTeachers
Association

 


Fond za podršku
civilnom društvu u Srbiji
 
NAZIV  PROJEKTA :
" Održavanje E-opreme u srednjim školama  "
FOTO  GALERIJA
     
Početak realizacije projekta od 17.07.2015.god. U Pirotu
 
U proteklih nekoliko godina Ekonomska škola Pirot i Mlekarska škola sa domom učenika „dr Obren Pejić“ iz Pirota. je zahvaljujući podršci Opštine Pirot, Donatora (GIZ), Ministarstva prosvete i drugih, poboljšala kvalitet nastave nabavkom savremenih didaktičkih sredstava (posebno računara i druge informacione tehnike) i time se se približila obrazovnim standardima, kakve imaju škole u zemljama Evropske Unije.
 
Nažalost po sistematizaciji radnih mesta u obrazovanju nije predviđeno radno mesto za osobu(e) koja(e) će se starati na profesionalnom nivou o toj opremi
Ovaj i ovakav projekat ima veliki značaj, jer omogućava da se zaposli bar jedna osoba u mesecima kada škole imaju povećan obim poslova, a samim tim i upotrebu opreme. Osoba iz struke će biti angažovana u Ekonomskoj školi i Mlekarskoj školi, zbog povećanog obima posla, kao i zbog pozitivnog prošlogodišnjeg iskustva na projektu javnog rada. Angažovana osoba će raditi po potrebi u jednu ili drugu školu po dogovoru tokom 2 meseca.
 
REALIZACIJA  PROJEKTA:
Podnet je zahtev Nacionalnoj službi zapošljavanja u Pirotu da se na razgovor u Ekonomskoj školi Pirot, pozove 5 najboljih kandidata sa spiska NSZ.
 
Na razgovor je prisustvovalo 5 lica.
 
Odluka o izboru poslata na e-mail svakom kandidatu i Antić Maji iz NSZ, evo pisma:
 
Poštovani,
Zahvalan sam NSZ i Gospođi Antić Maji, koja je na zahtev UPR „LOGOS“ iz Pirota poslala spisak sa imenima 5 (pet) kamdidata. 
Razgovor je obavljen u Ekonomskoj školi Pirot u ponedeljak 24.08.2015.god. od 11 do 13 sati.
 
U uvodnom delu razgovora sa kandidatima je prisustvovao i direktor Ekonomske škole Pirot, Gospodin Ćirić Marjan.
Kandidati su upoznati sa radom i projektnim načinom finansiranja NVO, kao i sa problemima sa kojima se susreću udruženja građana, pozvani su da se angažuju kroz razne projekte, do trenutka dok ne proneđu stalno zaposlenje.
Upoznati su sa obimom posla i mojim očekivanjima u realizacije projekta i njihovim stepenom  angažovanja na održavanju opreme i asistenciji profesorima u nastavi.
 
Upoznao sam prisutne kandidate da je projekat koji sam napisao i konkurisao kod više donatora ima za cilj da radno angažuje visoko obrazovni kadar na poslovima održavanje elektronske opreme u srednjim školama.
I pored više problema u prikupljanju sredstava za ovaj projekat, obaveštavam vas da sam za veći deo projekta obezbedio sredstva od dva Donatora pa su se stekli uslovi da sa jednim licem potpišem u ime LOGOS-a ugovor o radu na određeno vreme u trajanju od 2 meseca.
Hvala Donatorima, jer se lepe ideje ne mogu realizovati bez njih.
S obzirom da 4 (četri) kandidata u perspektivi očekuju poziv iz više firmi, ovaj ugovor o radu je moguće prekinuti na lični zahtev zaposlenog.
Svi kandidati sa kojima sam razgovarao su mi dostavli svoj CV i po mom skromnom mišljenju zaslužuju da u najkraćem vremenskom roku dobiju posao u Pirotu.
 
A sada o kriterijumima koje sam predvideo konkursom i šta sam se obavezao kod Donatora da ću pri rangiranju vrednovati:
1) Vrsta fakulteta, 2) smer, 3) prosečna ocena studiranja, 4) vreme studiranja, 5) dodatno stručno usavršavanje, za poslove koje sam planirao projektom, 6) poslovi na kojima je kandidat: učestvovao, radio, ...7) iskustvo u obrazovanju, 8) mogućnost da bude pozvan da zaključi posao kod nekog drugog poslodavca.
 
Rang lista:  
1) Bjelopavlić Darko,
2) Milošević Miloš,
3) Kocić Dejan,
4) Ćirić Mladen,
5) Đorđević Goran
 
Planiram da pozivam kandidate sa rang liste, da zaključujem ugovor o radu ( na određeno u trajanju od 2 meseca). U koliko angažovano lice pozovu iz nekog preduzeće (firme), na lični zahtev to lice prekida rad, a ja ću pozvati sledećeg kandidata sa spiska.
Ovo jeste teško za realizaciju projekte u takvim uslovima, ali je važno da ovim angažovanjem i projektom ne smetam ni jednom kandidatu u pronalaženju stalnog zapsolenja kod nekog drugog poslodavca.
 
Možda je ovo moje pisanje previše, ali osećam moralnu odgovornost da se svim kandidatima obratim i obrazložim svoju odluku i smatram da je to i obaveza svakoga poslodavca koji razgovore sa mladim i pametnim ljudima kao što ste svi vi.
 
Drago mi je da me niko od vas ili neko iz vaše okoline nije kontaktirao i vrši pritisak i hvala vam na tome.
 
S poštovanjam
 
Dragan Nikolić,prof.
Predsednik Upravnog odbora
UPR „LOGOS“ Pirot
Kandidati sa rang liste: 1) Bjelopavlić Darko, 2) Milošević Miloš, 3) Kocić Dejan, su u medjuvremenu pronašli zaposlenje ili su u pregovorima sa drugim poslodavcem, tako da je po projektu zaposlen po ugovoru o radu kandidat Ćirić Mladen,
kontakti

Podrška civilnom društvu u Srbiji
Projekat finansira EU, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju
english  home