Udruženje prosvetnih radnika

 

TheTeachers
Association

 


Fond za podršku
civilnom društvu u Srbiji
 
NAZIV PROJEKTA :
"PROMOCIJA  TURIZMA  PIROTSKOG  KRAJA"
Potpisan ugovor u Opštini Pirot, 15.04.2015.god.
 
Projekat:"PROMOCIJA  TURIZMA  PIROTSKOG  KRAJA" realizacija  u perioduu od 16/04/2015. do 30/12/2015..god.

Cilj projekta je promocija turizma pirotskog kraja, kroz bolju vidljivost na internetu i društvenim mrežama.

 
Kordinator  projekta: Dragan Nikolić,prof.
PLAN
IZVEŠTAVANJA

 

PERIOD  IZVEŠTAVANJA

 

PRVI

DRUGI

 

Broj dana realizacije projekta

 

120

120

 

Mesec

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Dana

 

15

30

30

30

15

15

30

30

30

15

 

 
U Pirotu, 15.04.2015.god.

Poziv za besplatnu izradu i ažuriranje 10 sajtova ili blogova

 Udruženje prosvetnih radnika „LOGOS“ je osmislilo projekat «PROMOCIJA  TURIZMA  PIROTSKOG  KRAJA», koji je podržala opština Pirot, kroz JAVNI KONKURS  za 2015. godinu,

Pozivamo 10 (deset) zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju potrebu da su vidljiva na internetu da nam se jave, kako bi potpisali «Protokol o saradnji» i počeli saradnju na promociji turizma pirotskog kraja, kroz bolju vidljivost na internetu i društvenim mrežama.

Sajtovi/blogovi su namenjeni građanima, maloj privredi, seoskim gazdinstvima i drugima koji imaju za cilj pružanje turističkih usluga na teritoriji Opštine Pirot, a do sada nisu imali veb sajt ili blog, čime bi promovisali turizam pirotskog kraja ili svoj biznis.

Zainteresovani će imati obavezu da budu kooperativni tj. da imaju vizuelnu ideju svog nastupa na interentu, uz obezbeđivanja fotografija i teksta za veb stranu ili njihov blog, koji će LOGOS ažurirati besplatno do kraja 2016.god.

Zainteresovani se mogu javiti sekretarijatu, na e-mail.

Po potpisivanju Protokola, dostavlja se dokumentacija (važi za pravna lica), tekst i fotografije koje želite da se nađe na internetu.

Po okončanju podrške, dobijate pristupne informacije i šifre.

Dragan Nikolić,prof.
Predsednik Upravnog odbora
UPR „LOGOS“ Pirot
   
     
kontakti

Podrška civilnom društvu u Srbiji
Projekat finansira EU, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju
english  home