Udruženje prosvetnih radnika

 

TheTeachers
Association

 


Fond za podršku
civilnom društvu u Srbiji
 
NAZIV  PROJEKTA :
" Zaštitimo vode pirotskog kraja "
Partneri na realizaciji projekta:

Projekat podržalo

 
:
Nastavak projekta podržala Opština Pirot

 

Zaštitimo vode pirotskog kraja - emisije br.1 - 10

23.09.2015, Prezentovan projekat u emisiji "Boje grada"
30.09.2015. emitovan promotivni spot
ZVPK - emisija br.1
 
ZVPK - emisija br.2
ZVPK - emisija br.3
ZVPK - emisija br.4
ZVPK - emisija br.5
ZVPK - emisija br.6
ZVPK - emisija br.7
ZVPK - emisija br.8
ZVPK - emisija br.9
ZVPK - emisija br.10

Foto galerija

 
 
KVIZ
Trajanje projekta od 18.09.2015. do 30.11.2015.god.
 
UPR “LOGOS” iz Pirota se prijavilo za sufinansiranje projekata po javnom konkursu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine čiji su nosioci udruženja i druge organizacije civilnog društva y 2015. godini
 
Cilj projekta je da građanski u Pirotskom okrugu shvate značaj očuvanja životne sredine i da kroz veće angažovanje učestvuju u njihovoj zaštiti, a posebno rade na zaštiti voda pirotskog kraja.
Projekat: “Zaštitimo vode pirotskog kraja“ ima: 3 segmenta/dela projektnih aktivnosti, koje će realizovati partnerske organizacije udruženja prosvetnih radnika „LOGOS“ i RTV Pi kanal DOO iz Pirota, tokom 3 meseca.
 
1) Istraživački deo projekta ( stanje voda pirotskog okruga) uz učešće stručnjaka
2) Edukativni deo projekta
3) Medijska promocija projekta 
Kordintor projekta
Dragan Nikolić,prof.
Predsednik Upravnog odbora
UPR „LOGOS“ Pirot
18. septembar 2015.god.  Potpisani Ugovori o sufinansiranju projekata sa nevladinim organizacijama
Više na zvaničnoj strani Ministarstva -  OVDE
03. septembar 2015.god. Izabrani projekti udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne za sufinansiranje u 2015. godini.
Više na zvaničnoj strani Ministarstva -  OVDE
 
kontakti

Podrška civilnom društvu u Srbiji
Projekat finansira EU, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju
english  home