Udruženje prosvetnih radnika

 

The Teachers
Association

 

Fond za podršku
civilnom društvu u Srbiji
 
 
 
RESURSNI   CENTAR
РЕСУРСНИ  ЦЕНТАР
 
 
 
Resursni Centar je sistem pri udruženju prosvetnih radnika "LOGOS", osnovan 2001.god. sa ciljem pružanja stalanih i sveobuhvatnih infomacija namenjenih institucijama, organizacijama i pojedincima koji se nalaze i deluju na teritoriji 4 opštine Pirotskog okruga ( Opština Pirot, Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad), kao što su: državna uprava i lokalna samouprava, organizacije civilnog sektora, privredni sektor, mediji, formalne i neformalne organizacije i grupe, organizacije dece i mladih sa i bez invaliditeta i drugi subjekti kojima su potrebne informacije i podrška koju RCL može u tehničkom, ljudskom ili organizacionom pogledu da pruži.
 
Resursni Centar LOGOS koristi članstvo UPR "LOGOS"-a, a to znači da su nači članovi lica sa visokim obrazovanjem (90% članstva ima VII-1 stepen stručnosti) , zaposleni u osnovnim i srednjim školama Pirotskog okruga, ali i saradnike koji nisu članovi LOGOS-a, ali imaju visoko obrazovanje i istaknuti su pojedinci u svom poslu.
 
Resursni Centar LOGOS je jedan od važnih delova podrške zaposlenim u obrazovnim institucijama u Pirotskom okrugu i kao takav do sada korist od RCL imalo je više stotina zaposlenih, koji su dobijali informacije o profesionalnom usavršavanju, uslovima rada i dobijanja licence za rad u obrazovnim i institucijama u kojima borave deca sa i bez institucija, a sve kroz naše redovne informacije na sajtu: www.logos.org.rs, kao i putem besplatnog elektronskog BILTENA, za prijavljene ( registrovane) korisnike, a koji na svoj e-mail dobijaju pomenuti biltemn,

Resursni Centar LOGOS ima elektronsju bazu institucija, organizacija i pojedinaca sa kojima sarađuje, razmenjuje informacije, konsultuje, pruža podršku itd.

Resursni Centar LOGOS  ima i PIROTSKI  VOLONTERSKI  CENTAR u čijoj  elektronskoj bazi i više stotina dece i mladih, volontera, koji su aktivni učesnici svih akcija u regionu.

Resursni Centar LOGOS ima koordinatore Resursnih Centara za Opštinu Pirot, Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad.

Administracija Resursnog Centra LOGOS obuhvata sledeće organizacione celine:

Vesti
Dogadaji
Mediji
Institucije
Projekti
Elektronska izdanja
NVO
Ankete
Publikacije
Eksperti
Forumi
FOTO  GALERIJA
Linkovi
Donatori
 
 
Resursni Centar LOGOS u organizacionom smislu organizuje:
edukacije,
prezentacije,
informiše o svom radu, projektima i aktuelnim dogđanjima,
promociju rada u civilnom sektoru i volonterizam,
promoviše humanost pojedinca za dobrobit celine-zajednice,
lobiranje,
javno zagovaranje,
kampanje,
javne događaje,
akcije: ekološke, humanitarne, promotivne, edukativne...
 
Resursni Centar LOGOS je servis koji pruža besplatne usluge zajednici i pojednicu.
Resursni Centar LOGOS se nalazi u prostorijama međuopštineske organizacije slepi i slabovidi u Pirotu.
Resursni Centar LOGOS radi u posebnoj kancelariji sa ulazom iz dvorišta objekta, a pristup kancelariji je dostupan svim osobama.
 
 
 
Kako napisati dobar projekat?
 
Kako oceniti projekat?

 

 
 Nataša Stanković
Koordinatorka: Resurs Centra LOGOS
info@logos.org.rs
 
kontakti
Podrška civilnom društvu u Srbiji
Projekat finansira EU, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

english     home