Udruženje prosvetnih radnika

 

TheTeachers
Association

 


Fond za podršku
civilnom društvu u Srbiji
 
NAZIV PROJEKTA :
"EVROPSKI  PIROTSKI"
9.4.2012.god.
 
 Opština Pirot je podržala naš projekat. « Evropski pirotski »  u U  OKVIRU  JAVNOG  KONKURSA  ZA  FINANSIRANJE PROJEKATA   ZA   REALIZACIJU   LOKALNOG  PLANA  AKCIJE  ZA  DECU  PIROTA  ZA 2012.GOD. 
Kordinatorka projekta:  Olivera Veličković-Lilić, prof.
13.4.2012.
Danas smo imali prvu radionicu o načinima prikupljanja materijala za brošuru u OŠ."8.septembar" u Pirotu, sa članovima LOGOS-a.
20.4.2012. Danas smo imali drugu radionicu o načinima prikupljanja materijala za brošuru u OŠ."8.septembar" u Pirotu, sa članovima LOGOS-a i ranije prijavljenom decom koja žele da učestvuju u izradi brošure.
27.4.2012. Danas amo imali radionicu o načinima prikupljanja materijala za brošuru u OŠ."V.Karaxić" u Pirotu i razgovarali sa učiteljima i nastavnicima, koji su zailteresovani da uzmu učešće u kordinisanju aktivnosti na prikupljanju materijala za brošuru "EVROPSKI  PIROTSKI".
11.5..2012. Danas smo posetili istorijski ARHIV u Pirotu. Grupa od 10-tak dece i Dragan Nikolić
18.5..2012. Danas smo posetili BIBLIOTEKU u Pirotu, u potrazi za materijalom za brošuru "EVROPSKI  PIROTSKI".
25.5.2012. Danas amo posetili Etnološku zbirku u kompleksu "Pirotskog gradića".
8.6.2012. Danas na sastanku TIM-a za realizaciju projekta, odlučio da u brošuru "ubacimo"  sanskritske reči koje imaju velike sličnosti sa pirotskim..."
15.6.2012. Danas smo imali sastanak sa decom koja su uzela obavezu da pitaju svoje najbliže o pirotskom jeziku, imamo porblem jer se više dece priijavilo za istraživanje, ako sva ona napišu, biće malo mesta u brošuri...???
U junu 2012. Tokom ovog meseca, bilo je više pojedinačnih poseta biblioteci u Pirotu i zavičajnom odeljenju u potrazi za materijalom. Deca su ozbiljno shvatila istraživanje. Molili smo roditelje da se uzdrže od uticaja na tekstove, za sada dobro ide. Javilo se dete koje želi da piše i o kletvama , kao specifikuku jezika jednog kraja.
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
 
kontakti

Podrška civilnom društvu u Srbiji
Projekat finansira EU, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju
english  home