Udruženje prosvetnih radnika

 

 

TheTeachers
Association

 


Fond za podršku
civilnom društvu u Srbiji
 
 
NAZIV PROJEKTA :

 
 
"PRAVO  DA..."
 ( trajanje projekta 5 meseci, od 17.8.2011.god. do 17.12.2011.god.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKOLOŠKA  AKCIJA  U  PROTU-kordinatori-MALI-beleže "CRNE  TAČKE"-1.10.2011
EKOLOŠKA  AKCIJA  U  PROTU-kordinatori-VELIKI-beleže "CRNE  TAČKE"--25.9.2011
EKOLOŠKA  AKCIJA  U  BELOJ PALANCI-16.9.2011.GOD.
 
 
 
Kordinator projekta
Drgan Nikolić,prof.
kontakti
Podrška civilnom društvu u Srbiji
Projekat finansira EU, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

english  home