Udruženje
prosvetnih
radnika


The Teachers
Association

           

Fond za podršku
civilnom društvu u Srbiji
 

 

 

Projekat: UPOZNAJMO  PARK  PRIRODE  STARA  PLANINA ...
- PUTNI   PRAVCI -

 

P R E D L O G    M A R Š R U T A
 

Beograd - Niš 237 Km
Niš - Pirot 69 Km
Pirot – Knjaževac 65 Km
Pirot – Zaječar 105 km
Niš - Knjaževac 56 Km
Niš - Zaječar 96 Km
Knjaževac – Zaječar  40 Km


PROGRAM BR. 01

                                                                   Niš - Pirot – 69 Km

Na mestu rimskog Naissus-a je rodjen rimski imperator Konstantin Veliki ; ( osnivač Konstantinopolja ) gde je danas tu veliki kulturni, univerzitetski,industrijski i saobraćajni centar sa 180 000 stanovnika. Kroz prelepu sićevačku klisuru od 17 Km  i preko Bele Palanke ( rimskog naselja Remesiana ) stižemo kroz tunel u gard na Nišavi ( ukupna dužina reke 178 Km ) – Pirot , koji od rimskog Muttatio Turres još 5 puta menja ime. Grad ima oko 42000 stanovnika i središte je pirotskog Okruga ( 4 Opštine ). Put nastavljamo prema Staroj planini, a na 8 km se pruža panorama kotline.
Stižemo na odredište na 1350 m gde se nalazi desno od puta odmaralište Tigra , okruženo borovom šumom. Desno od puta je blaga dolina ( izletište, zimi skijalište. ) Na samom stajalištu je izvor veoma hladne vode. Prostor daje vidik ka Midžoru i korisni prostor zahvata više od 4 km˛. Ima šume u neposrednoj blizini. Uzbrdo iza tigrovog hotela je Basarski kamen 1376 m ; do njega se stiže za 15-25 min. ) - krečnjački odsek koji se vidi iz Pirota .
 Ima planinarski dom i oko 15-tak vikendica odličnih performansi ( neke imaju i bazen ).
• legende iz ovog kraja,
Pirot - Planinarski dom - 13,5 Km;
( Niš - Pirot – Planinarski dom = 82,5 Km )

 

PROGRAM BR. 02

                                                           Pirot – Planinarski dom - ....................................=13,5 Km

kratko zadržavanje i razgledanje okoline i osvećenje – doručak – zbog vode.???
Planinarski dom - selo Rsovci – =10,8 Km;
• blizina r.Visočice, koja ima 3 imena : Komštica, Visočica, Temštica;
• blizina crkve u pećini Sv.Petra i Pavla sa freskama iz 13.veka ( Celavi Isus- freska u kamenu na zidu )
  pešačenje oko 200 m preko mosta do pećine ). Ovako nešto nema u Srbiji.
• priče, mitovi i legemde iz ovog kraja.

                                                          selo Rsovci – Visočka Ržana – .............................= 4,5 Km

Na ovom potezu ima nekoliko livada uz reku Visočicu, u pozadini je pl.Vidlič, a niz reku se vidi najveća pećina Vladikine ploče u daljini
Klisura Vladikine ploče odvaja Gornji od Donjeg Visoka , fluvijalnog oblika je d=2 Km ,a na nekim mestima je dublja od 300 m. Nalazi se izmedju s. Rsovci i Pakleštice. Počinje kod pećine Potpeć ,a završava se nizvodno od ušća potoka Kozarnik.
Istraženo je 11 pećina od 5 do 600 m. Najveća je pećina Vladikina ploča gde je ulaz visok 18 m, a širok 12 m, a glavni kanal je dugačak 190 m koji se na kraju odvaja u bočni kanal koji se završava u jamu duboku 30 m.
( Pirot – Visočka Ržana – 28,8 Km )

 

PROGRAM BR. 03

                               

Pirot – Vrelo 31,5 Km (Pirot – Vrelo - 31,5 Km )Od Visočke Ržane do Vrela ima oko 2,5 Km ( vidi iz predhodne marštute )
Vrelo je turistički kompleks na sastavku Dojkinačke i Jelovičke reka na 850 m n.v.
[ta iam na prostoru od oko 2,5 Km x 150 – 300 m :
 mali objekat hotelskog tipa sa oko 20 mesta C kategorije uz reku ( ušće reka) koji inače ne radi- poseduje restoran u okviru zgrade;
 3 celine kamp kućica od tvrdog materijala – drvo- lepo uradjene sa po 1 sobicom od 2,5 x 2 m i malim predsobljem ( većina napuštene i ruinirane)
• 10-tak takvih bungalova –vikendica su vlasništvo Tigra, deo je Prvog Maja, a deo Pirotex-a.. U prave vlasničke probleme nisam ulazio.
• tu je i 20 privatnih kuća od kamena, neke su lepo uredjene i iznajmljuju se .( ceo ovaj prostor je skladno izgradjen, ali bez staranja .
 na 150 m na sever- (S) ovako obeležavamo dogovorno starne sveta-- je izvor vrelo-potajnica za koje je Jovan Cvijić napisao da presušuje čak 2-3 dana. Jelovičko vrelo 5-6 mł/s ( min. u nov. 1,5mł/s; max. 100-120 mł/s.
T= 8,5 – 9,5 °C, sastav: kalcijum-karbonat , Fe, Mg.
 Man.Sv.Bogorodice na 880 m n.v. Na apsidi je urezana 1853.god. kada je najverovatnije obnovljena crkva. Man. je pod zaštitom države od 1984.god. U sastavu kompleksa je prizemni konak. Čitav kompleks okružuju četinarska šuma.
Ceo prostor omogućava boravak na licvadama pre Vrela oko 500 do 1000 ljudi.
 

PROGRAM BR. 04
( OVDE JE MOGUĆE VISE MARŠRUTA )

 

Sofija – granični prelaz u Srbiji i Crnoj gori – GRADINA ................................................. 57 Km;
GRADINA - Dimitrovgrad - ................................................................................................. 3 Km;

Kao rimska poštanska stanica poznat je kao Balanstara, a u srednjem veku kao Tekvur Binari – Carski Bunar i danas Dimitrovgrad koji je 1991 imao 14000 stanovnika. Na ovom granoi~nom prelazu prodje godi{nje oko 10 ml.putnika.
Dimitrovgrad - vidikovac ( panorama Dimitrovgrada i granice Srbije i Bugarske ) ........... 5 Km;
vidikovac ( panorama Dimitrovgrada i granice Srbije i Bugarske ) – Radejna .................. 2,9 Km;
Radejna – Smilovci ........................................................................................................... 4,8 Km;
........................................................................................................................... SVEGA : 72,7 Km
RADIONICE
Smilovci – selo Odorovci .....................................................................................................= 3,5 Km;
Na ovom prostoru se nalazi :
1) jedino kraško polje u istočnoj Srbiji P=8,2 Km˛ ( J.Dj.Markovi) na 685 m n.v.. Dugačko je 9 km ( 7,5 Km a široko 4,5 Km ), a široko 3 km; da prosto ne veruješ koliko podataka, Odorovska reka nastaje od nekoliko izvora kod s. Smilovci, a završava se ka zapadu u Glavnu ili Popovu pećinu visine i širine oko 10 m, a dugačka je 468 m i bogat nakit, ali je tesko doći do nje prevoznim sredstvom zadnjih 2 km mada postoji kolski put. U Odorovačkom polju ima 35 jama i 20 pećina. Odorovsko periodsko jezero – Petrlački zaton ima izgled džepa i dužine je 1,2 Km, a širine 1 Km.
2) 2 jezera desno od puta ispred sela Smilovci , livade gde je moguće smestiti više stotina turista. Jezero je poribljeno.
3) seoska crkva ?

 
II VARIJANTA
selo Odorovci – pećina ( neuredjkena, ali pristupačna ) ......................................................... 3,5 Km;
III VARIJANTA
bi mogla da bude poseta rudniku uglja u selu Mazgoš to je još oko - ...................................... 6 Km
IV VARIJANTA
Od S. Smilovci put na SEVER na planinu Vidlič ka selu Vlkovija i s. Donji Krivodol uz pogled na granicu Srbije i Bugarske:
Smilovci - Mojinci ............................................................................................................. 6 Km
Mojinci - Vidlič ................................................................................................................. 2 Km
sa ove tačke se pru`a najlep{i pogled na granicu prema jugu i na Visok , reku Visočicu ( Komšticu u Bugarsku ) prema severu. Put se posle spušta i dolazi se do Vlkovije i Donjg Krivodola .2,5 Km
Od Donjeg Krivodola ima 16,5 km do Vrela ( sastavljanje Jelovičke i Dojkinačke reke ), ali to je malo više kilometara, MADA TREBA GA UVRSTITI KAO MOGUĆNOST JER OVAJ PROSPEKT PRAVIMO ZA BUDUĆA VREMENA KADA ĆE MOŽDA BITI BOLJE EKONOMSKO VREME ZA PUTOVANJE.

 

PROGRAM BR. 05

Pirot – HE " Pirot ? ....................................................................................................... = 8 Km
propusna moć turbina je 45 mł vode
Pirot – Zavojsko jezero .............................................................................................. . =21 Km

Otapanje snega u februaru 1963, pokrenula je 240 000m˛ i stvorilo prirodnu branu visine 36 m a du`ine 120 do 140 mi jezero du`ine 7,5 km.
Danas jezero je dugačko 16,3 Km, visina mu je 612 m, najveša dubina je 60 m, brana je visoka 75 m, površina jezera je 5,5 Km˛, a zapremina jezera je 160 miliona mł.
Postoji objekat B kategorije u kome je moguće noćiti. Sobe su veoma lepo urejdene, a ceo objekat je uz jezero na oko 100 m.
Uz mer opreza moguće je sprovesti aktivnosti oko jezera ( mada su strane strane - malo je strašno) i ispod brane , tamo gde je veliki buk vode koja se ispušta iz jezera, ima i malo igralište za fudbal u oblik anfitiatra.

Zavojsko jezero - dolina reke Tem{tice – Man. Sv. Djordje – s. Temska : ........................ =13,5Km,

Na ovom potezu veoma je lepo , na nekim mestima je moguće zaustavanje autobusa, ima delova gde je moguće da se kupa, peca i prelepo je imam i fotografije ( mada nisu kvalitetne jer su na običnom filmu )
Neposredno pre sela Temska su:
1. na okuci reke Temštice HE “Temac” koji ima muzejsku vrednost jer je podignuta pre II Svetskog rata za poterbe tada male fabrike Tigar, a ujedno se elektrificirao ovaj kraj ( mogu)a je poseta HE. Ovde je objekat i Elektrobistribucije sa zgradomgde može da odsedne 20-tak iznenadnih putnika ( uz odobrenja direktora elektrodistribucije , koji nije uzgred potpisao predugovor da se njegov objekat nadje u katalogu
2. Manastir Sv. Djordje zadužbina porodice Dejanovića iz 16 veka. U komplesksu je crkva malih dimenzija 19,5 m x 6 mi visina sa kubetom 9 m. Gradnja je završena pre 1576.god. U dvorištu je manastira su posmrtni ostaci kapetana Milutina Karanovića poginulog 13.12.1877.god. Manastir je pod za{titom države od 1948.god.

s. Temska - Pirot ........................................................................................................... =15 Km
Pirot – Zavojsko jezero – dolina reke Temštice ( crveni peščari ) – Man. Sv. Djordje – s.Temska – Pirot = ... 55 Km

II varijanta:
Pirot – s. Temska - Man. Sv Djordje dolina r. Temštica ...... 15 Km
Reka Visočica dužina 84 Km, koeficijent razvitka 1,95; površina sliva 810 Km˛; gustina rečne mreže 930 m/Km˛; ukupan pad 1149 m.

 

PROGRAM BR. 06


Kalafat ( Rumunija ) – ( valjda ima prelaz preko Dunava ) – Vidin ( Bugarska ) – ( granični prelaz Vrška čuka - Zaječar = 55 Km;

( ... detalji: Vidin – Kula = 32 Km+ do Vrške čuke = 11 Km ; Vrška čuka - Zaječar = 12 Km ..... ?= 55 Km )
 

PROGRAM BR. 07

Belogradčik ( Bugarska ) – granicni prelaz Kadibogaz .................................................= 24 Km;
g.p. Kadibogaz – s.Mini}evo ( Opština Knjaževac ) .......................................................= 17 km;
s. Mini}evo – Knjaževac ................................................................................................= 14 Km;

Hotel "Timok" je smešten u gradskom parku, ima 66 ležajeva, restoran, kafanu sa velikom terasom sa 200 sedišta. Hotel je posebno pogodan za smeštaj sportskih ekipa.
Izletište Baranica se nalazi na desnoj obali Trgoviškog Timoka, na udaljenosti 4 km od Knjaževca prema Pirotu. Na Baranici se nalazi restoran sa uredenom plažom i terenima za mali fudbal.
Knjaževac – Kalna ........................................................................................................= 28 Km;
na putu za Babin zub u mestu Vrtovac, odr`ava se manifestacija *Molitva pod Midžorom*
Turisticko – privredna manifestacija Đurdevdanski susreti - Molitva pod Midžorom održava se u selima Vrtovac i Balta Berilovac. Manifestacija počinje u selu Vrtovac, gde se odvija procesija u cast Đurdevdana i Svetog Đorda, zaštitnika stocara. Procesija se završava klanjem jagnjeta ukrašenog cvetnim vencem i svecom na rogu ispred krsta u koji je uklesan lik Svetog Đorda. Manifestacija se nastavlja u selu Balta Berilovac, gde se uz sportske igre i takmicenja, održava takmicenje meštana Stare planine u spravljanju starinskih jela. Pritom se bira najukusniji sir i specijalitet ovog kraja belmuž.
Kalna – Babin zub ........................................................................................................= 19 Km
Hotel Elektroprivrede Srbije na Babinom zubu.
Hotel se nalazi na Staroj planini, na severnoj strani Babinog zuba, pored planinarskog doma Babin zub . Hotelom upravlja EPS – TURS. Hotel je B kategorije smeštajnog kapaciteta 60 ležajeva u 22 dvokrevetne i trokrevetne sobe i dva apartmana.
? Belogradčik – Babin zub .............................................( u jednom pravcu )..= 102 Km

 

PROGRAM BR. 08


Pirot – Kalna ..................................................................................................................= 37 Km;
Kalna - Babin zub ..........................................................................................................= 19 Km;

Planinarski dom Babin zub je deo turistickog podrucja Stare planine i sportsko – rekreativnog centra Babin zub. Dom se nalazi u sastavu JP Babin zub .
Rekreativni centar Babin zub je udaljen 75 km od autoputa E-75 i aerodroma NIš, 35 km od autoputa T-80, 120 km od aerodroma Sofija, 150 km od Dunava i 330 km od Beograda. Dom se nalazi na severnoj strani Babinog zuba, na nadmorskoj visini od 1580m, na udaljenosti od 60 km od Knjaževca i 12 km od Crnog Vrha, najbližeg naseljenog mesta. Do doma se stiže svakom vrstom terenskog vozila, autobusom, putnickim automobilom, putem koji je asfaltiran i redovno se održava. Planinarski dom je namenjen za smeštaj, ishranu, dnevni boravak, zabavu organizovanih grupa, sportista, izletnickih ili strucnih ekskurzija, za održavanje seminara, omladinskih kampova i sl. Planinarski dom radi tokom cele godine.
Pirot – Babin zub ..........................................................................................................= 56 Km
 

Sve ove maršrute su u JEDNOM PRAVCU

U Pirotu 2007.god.

Pripremio:

Dragan Nikolić prof.geografije 

 

kontakti Izrada Web-a  pomognuta u okviru programa: 
Podrška civilnom društvu u Srbiji
Projekat finansira EU, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju
english     home